Sociedad Deportiva Amorebietako bazkideei dei egiten zaie Zelaieta Zentroan egingo den Ohiko Batzar Nagusira. Lehen deialdia 2022ko ekainaren 20an izango da, 18:30ean, eta bigarren deialdia egun berean, 19:00etan.

Bigarren deialdian bazkideen % 10 agertzen ez bada, Batzarra hirugarren deialdian egingo da, leku berean, 2022ko ekainaren 21ean, 19:00etan.

(OHARRA.- Aurreikuspenen arabera, Batzarra hirugarren deialdian egingo da, 2022ko ekainaren 21ean, 19: 00etan).

Hona hemen Batzarraren Gai-zerrenda:

 1. – Aurreko akta irakurri eta onartzea, hala badagokio.

 2. – Sociedad Deportiva Amorebietako Zuzendaritza Batzordea aukeratzeko hauteskunde-prozesua hasteko deialdia:

        -Hauteskunde-egutegia onartzea

      – Hauteskunde Batzordea izendatzea

3. – Norberak lekarkeena.

 

Amorebieta-Etxanon, 2022ko ekainaren 4an

 

Sin.- Presidentea

 

PROPOSATUTAKO HAUTESKUNDE-EGUTEGIA

• Ohiko Batzar orokorrerako deialdia – Convocatoria Asamblea General Ordinaria: 4-6-2022

• Batzar orokorraren 1 eta 2. deialdia – Celebración Asamblea 1ª y 2ª Convocatoria: 20-6-2022

• Batzar orokorraren 3. deialdia – Celebración Asamblea 3ª Convocatoria 21-6-2022

• Hauteskunde batzordearen bilera – Reunión Junta electoral para aprobación del censo electoral 23-6-2022

• Behin-behineko hautesle-errolda pubikatzea – Publicación del censo electoral provisional del 24 al 27-6-2022

• Hautesle-erroldari egindako erreklamazioak – Reclamaciones al censo electoral del 24 al 29-6-2022, a las 12:00 horas

• Hauteskunde batzordearen bilera behin betiko hautesle-errolda onartzeko – Reunión, a partir de las 12:00 horas, Junta Electoral para resolución de reclamaciones y proclamación del censo definitivo 29-6-2022

• Hautagai zerrendak aurkeztea – Presentación de candidaturas del 30-6 al 4-7-2022

• Hautagaien behin-behineko izendatzea – Proclamación provisional de candidaturas 5-7-2022

• Inpugnazioak aurkezteko epea – Plazo para la presentación de impugnaciones del 6 al 9-7-2022, hasta las 12:00 horas

• Hautagaien behin-betiko izendatzea – A partir de las 12:00 horas proclamación definitiva de candidaturas 9-7-2022

• Hautagai zerrenda bakarra egonez gero hauteskunde batzordeak Zuzendaritza Batzordea berria izendatzea -En caso de concurrir una única candidatura > Proclamación por parte de la Junta Electoral de la nueva Junta Directiva 9-7-2022

• Hautagai zerrenda bat baino gehiago egonez gero > Hauteskundeak – En caso de concurrir más de una candidatura > Elecciones 15-7-2022

Partekatu